Come back, Antichrist!

Září 2008

Důležitá informace II.

28. září 2008 v 19:27 | Kačík |  ‡ Marilyn Manson ‡
Ráda bych připomněla, že má dnes své 33. narozeniny Dita von Teese, podle mě jedna z nejhezčích a nejdokonalejších žen světa. Všechno nejlepší!

Angels - text+překlad

14. září 2008 v 22:04 | Kačík |  Within Temptation
Sparkling angel I believe...........................Jasný anděli, já věřím,
You were my savior in my time of need.....že jsi byl mým zachráncem v době, kdy jsem tě potřebovala
Blinded by faith I couldn't hear..................Oslepena vírou jsem nemohla slyšet
All the whispers, the warnings so clear.....všechna ta šepotání, jasná varování..
Ref.:
I see the angels,........................................Vidím anděly,
I'll lead them to your door..........................dovedu je ke tvým dveřím,
There's no escape now,.............................už není úniku,
No mercy no more......................................není slitování,
No remorse cause I still remember............žádné výčitky svědomí, protože si stále pamatuji

The smile when you tore me apart............ten úsměv, když jsi mě roztrhl..
You took my heart,.....................................Vzal jsi mi srdce,
Deceived me right from the start................podváděl mě hned od začátku,
You showed me dreams,............................ukázal jsi mi sny,
I wished they'd turn into real.....................já si přála, aby se splnily
You broke a promise and made me realize..Porušil jsi slib a donutil jsi mě, abych si uvědomila,
It was all just a lie.......................................že to všechno byla jen lež.


Sparkling angel, I couldn't see.....................Jasný anděli, nemohla jsem vidět
Your dark intentions, your feelings for me....tvé temné úmysly, tvé city ke mně..
Fallen angel, tell me why?............................Padlý anděli, řekni mi - proč?
What is the reason, the thorn in your eye?..Co je tím důvodem, trnem v oku?
Ref.

Could have been forever..............................Mohlo to být navždy,
Now we have reached the end....................ale teď jsme dosáhli konce.

This world may have failed you,...................Tento svět zřejmě nesplnil tvá očekávání
It doesn't give the reason why.......................nedává ti důvod proč..
You could have chosen a different path in life..Mohl sis vybrat jinou cestu životem..

Ref.

Karel Čapek - Krakatit

14. září 2008 v 21:46 | Kačík |  Ukázky z dobrých knih
Krásné jsou..nesmírné rozlohy času, věčný pořádek a stálost, a božské počtářství vesmíru; říkám vám, že...nic není krásnějšího. Ale co mně jsou platny zákony věčnosti? Přijde tvůj okamžik, a vybuchneš; vydáš lásku, bolest, myšlenku, já nevím co; tvé největší a nejsilnější je jenom okamžik. Ty, ty nejsi vřazen do nekonečného řádu ani započítán do miliónů světelných let; a tedy...tedy ať to tvé nic stojí za to! Vybuchni plamenem nejvyšším! Cítíš se sevřen? Tak tedy roztrhni svůj crusher a rozmetej skálu. Udělej místo pro svůj jediný okamžik. Tak je to dobře.
Musim říct, že Čapek mě dost mile překvapil, myslela jsem, jak to nebude nudný, ale naprosto vůbec! Po Válce s mloky, který mě nadchla, jsem si prostě musela přečíst něco dalšího a jsem ráda, že to byl právě Krakatit. Tenhle úryvek mě dost uchvátil, přijde mi to jako text nějaký písně, která by měla být zhudebněna..